Phần mềm quản lý dữ liệu quan trắc

Phần mềm giám sát, quản lý dữ liệu (TTT-EMS) là phần mềm được cài đặt trên máy chủ của cơ quan quản lý hoặc đơn vị giám sát để tiếp nhận dữ liệu đo từ các hệ thống quan trắc môi trường. Phần mềm là công cụ hữu ích, giúp thực thi và tối ưu thời gian theo dõi, kiểm tra, kiểm soát, giám sát các nguồn xả thải và chất lượng môi trường.

Phần mềm phải tuân thủ, đáp ứng theo quy định hiện hành, cụ thể là Thông tư 10/2021/TT- BTNMT ngày 30/06/2021 quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường, với một số tính năng cơ bản như sau:

 • Truy cập và xem thông số các trạm quan trắc mọi lúc, mọi nơi.
 • Hiển thị vị trí các trạm quan trắc trên bản đồ.
 • Hiển thị thông số dưới dạng bảng biểu, đồ thị.
 • Phân quyền và bảo mật.
 • Cảnh báo vượt ngưỡng, mất kết nối.
 • Xuất báo cáo thời điểm vượt ngưỡng, mất kết nối với trạm.
 • Xuất báo cáo kết quả quan trắc (file excel về giá trị thông số, file pdf về biểu đồ giá trị thông số).
 • Lưu lại nhật ký thao tác của người dùng.
 • Truyền file dữ liệu đến phần mềm quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Điều khiển lấy mẫu từ xa (đối với trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục).
 • Tính toán tổng lưu lượng, chỉ số chất lượng không khí – AQI, chỉ số chất lượng nước – WQI.
 • Tính năng nâng cao: gởi tin nhắn cảnh báo qua SMS và qua email.

Cấu hình hệ thống tổng quan

Cấu hình chi tiết của trạm điển hình

Giải pháp liên quan

Hệ thống Quan trắc nước ngầm

+

Hệ thống Quan trắc nước thải tự động liên tục

+

Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục

+

Hệ thống quan trắc nước mặt

+

Hệ thống quan trắc không khí xung quanh

+

Hệ thống quan trắc thủy – hải văn

+