Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Dự án

Cung cấp và lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải Nhà máy Đạm Cà Mau

Tóm tắt:

Cung cấp và lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải Nhà máy Đạm Cà Mau

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Cung cấp và lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải Nhà máy Đạm Cà Mau

 TỔNG QUAN DỰ ÁN:

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Các chỉ tiêu quan trắc: Lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, bụi, SO2, NOx (NO, NO2)

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), được thành lập năm 2011, với hoạt động chủ yếu là sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu phân bón, hóa chất dầu khí phục vụ nông nghiệp. Hiện nay PVCFC sở hữu 02 nhà máy là Nhà máy Đạm Cà Mau và Nhà máy NPK Cà Mau. Thành Thiên đã tiến hành cung cấp và lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải Nhà máy Đạm Cà Mau.

Trong quá trình sản xuất phân bón, nhà máy cũng sẽ thải ra một lượng lớn khí độc hại gây ảnh hưởng đến môi trường. Thông qua hệ thống quan trắc khí thải, thông tin về thành phần các chất khí độc hại sẽ được cập nhật liên tục nhằm kiểm soát và xử lý kịp thời, hạn chế gây ô nhiễm không khí.

Thành Thiên xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Quý Tổng Công ty Đông Bắc.

Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực để mang đến sự phục vụ và giá trị ngày một tốt hơn!


Dự án liên quan

Môi trường

Tổng Công ty Đông Bắc – Bộ Quốc Phòng

Môi trường

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh