Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Tổng Công ty Đông Bắc – Bộ Quốc Phòng

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh