Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang

Quan trắc không khí xung quanh

Tóm tắt:

Tổng thầu EPC: 03 trạm quan trắc không khí xung quanh. Nâng cấp bổ sung thiết bị cho 01 trạm hiện hữu.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang

TỔNG QUAN DỰ ÁN:

Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang

Số lượng trạm: 03 trạm quan trắc không khí xung quanh

Các chỉ tiêu quan trắc: SO2, NO2, O3, PM2.5/ PM10, khí tượng

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, việc đảm bảo sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân luôn là mục tiêu được Nhà nước ưu tiên hàng đầu. Với kinh nghiệm dày dặn được tích lũy trong lĩnh vực môi trường, Thành Thiên tự tin mang đến khách hàng những thiết bị và giải pháp công nghệ tốt nhất, đáp ứng được những chỉ thị, nghị định, thông tư về vấn đề quản lý và bảo vệ môi trường của Chính phủ.


Dự án liên quan

Môi trường

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Môi trường

Tổng Công ty Đông Bắc – Bộ Quốc Phòng

Môi trường

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh