Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang

Ngành công nghiệp

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn