Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Dự án

Trạm quan trắc chất lượng không khí xung quanh

Tóm tắt:

Cung cấp và lắp đặt trọn gói 02 trạm quan trắc chất lượng không khí xung quanh. Dịch vụ vận hành, bảo trì & bảo hành trong 03 năm kể từ ngày nghiệm thu công trình.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Cung cấp và lắp đặt trọn gói 02 trạm quan trắc chất lượng không khí xung quanh. Dịch vụ vận hành, bảo trì & bảo hành trong 03 năm kể từ ngày nghiệm thu công trình.

TỔNG QUAN DỰ ÁN:

Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Số lượng trạm: 03 trạm quan trắc không khí xung quanh

Các chỉ tiêu quan trắc: SO2, NO2, O3, PM2.5/PM10/TSP, khí tượng

Được sự tin tưởng, đồng hành và hỗ trợ của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh, Thành Thiên vừa hoàn thành 03 năm Bảo hành và Bảo trì vận hành hệ thống 02 trạm Quan trắc không khí xung quanh và Bàn giao chính thức các trạm quan trắc cho Chủ đầu tư.

Các bạn kỹ sư của Thành Thiên là người có trách nhiệm vận hành hệ thống, bảo trì – bảo dưỡng định kỳ, khắc phục và xử lý các lỗi của toàn bộ hệ thống. Đồng thời, chúng tôi cũng là người đào tạo cho các cán bộ vận hành của Sở Tài nguyên và Môi trường tự tin vận hành thiết bị và làm chủ hệ thống quan trắc.

Chúng tôi luôn tự hào về chất lượng của các sản phẩm cung cấp và có đội ngũ Kỹ sư được đào tạo chuyên sâu từ hãng sản xuất để đảm bảo mục tiêu vận hành hệ thống hoạt động ổn định, kết quả đo chính xác, tin cậy và tối đa dữ liệu truyền về hệ thống tiếp nhận dữ liệu.


Dự án liên quan

Môi trường

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Môi trường

Tổng Công ty Đông Bắc – Bộ Quốc Phòng

Môi trường

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang