Tuyển dụng

Thành Thiên tham dự sự kiện Triển lãm Achema 2022

15/09/2022

Trao đổi và đánh giá nội bộ các tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 45001:2018

11/08/2022

Chuyển đổi số trong hệ thống quản lý nhân sự tại Thành Thiên

5/10/2022

TUYỂN DỤNG TỪ THÀNH THIÊN

TIN TUYỂN DỤNG

TIN TUYỂN DỤNG Thành Thiên với hơn 10 năm kinh nghiệm thành công trong việc mang đến thị trường các giải pháp kỹ thuật, dịch vụ và thiết bị về Điện, Tự động hóa, Đo lường, Phân tích và Quan trắc môi trường, đặc biệt cho ngành Dầu khí. Môi trường làm việc tích cực ... Read more

12/01/2024