Hệ thống quan trắc thủy – hải văn

Hệ thống quan trắc thủy – hải văn tự động liên tục là hệ thống giám sát, đo đạc tự động, liên tục và truyền dữ liệu về trung tâm quản lý các thông số biểu hiện trạng thái, hiện tượng, quá trình diễn biến của khí quyển, nước sông, suối, kênh, rạch, hồ và nước biển.

Công tác giám sát thủy – hải văn giúp giám sát, xác định, đánh giá, dự báo thời tiết, khí hậu tại một khu vực và xu hướng biến đổi khí hậu trong tương lai; cung cấp thông tin cho việc dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai nguy hiểm, bất thường có thể ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại về người, tài sản và môi trường và lập kế hoạch ứng phó kịp thời; cũng như đáp ứng các yêu cầu trong công tác quản lý môi trường của Trung ương và địa phương.
Hệ thống quan trắc thủy – hải văn tự động liên tục phải tuân thủ, đáp ứng theo quy định hiện hành, cụ thể là Thông tư 08/2021/TT- BTNMT ngày 30/06/2021 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn và Thông tư 70/2015/TT- BTNMT ngày 23/12/2015 về việc quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động, với các thành phần cơ bản bao gồm:

Các thành phần cơ bản bao gồm:

  • Thiết bị đo các thông số: hướng và tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm không khí, bức xạ mặt trời, áp suất khí quyển, lượng mưa, mực nước, lưu lượng nước, hàm lượng chất lơ lửng, đo sóng, độ muối, …
  • Thiết bị thu thập và truyền dữ liệu (datalogger)
  • Cơ sở hạ tầng và hệ thống phụ trợ (bao gồm: tủ điện, thiết bị chống sét, trụ / phao lắp đặt thiết bị, …)

Giải pháp liên quan

Hệ thống Quan trắc nước ngầm

+

Hệ thống Quan trắc nước thải tự động liên tục

+

Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục

+

Hệ thống quan trắc nước mặt

+

Hệ thống quan trắc không khí xung quanh

+

Phần mềm quản lý dữ liệu quan trắc

+