Hệ thống quan trắc không khí xung quanh

Hệ thống quan trắc không khí xung quanh tự động liên tục (Ambient Air Quality Mornitoring System viết tắt AAQMS) là hệ thống giám sát, đo đạc tự động, liên tục và truyền dữ liệu về trung tâm quản lý các thông số chất lượng thành phần không khí môi trường sống xung quanh trong các khu dân cư, đô thị, khu công nghiệp, đường hầm, … 

Chất lượng không khí ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng thông qua chỉ số báo cáo chất lượng không khí hằng ngày (Air Quality Index – AQI); cảnh báo về ô nhiễm môi trường không khí; xác định ảnh hưởng của các nguồn thải, cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch ứng phó kịp thời; cũng như đáp ứng các yêu cầu trong công tác quản lý môi trường của Trung ương và địa phương.

Hệ thống AAQMS phải tuân thủ, đáp ứng theo quy định hiện hành, cụ thể là Thông tư 10/2021/TT- BTNMT ngày 30/06/2021 quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường, với các thành phần cơ bản bao gồm:

  • Thiết bị quan trắc không khí xung quanh:
    • Thiết bị phân tích thành phần khí gồm các thông số lưu huỳnh đioxit – SO2, Nito đioxit – NO2, Carbon monoxit – CO, Ozon – O3, … và một số thành phần khác (theo phương pháp đo đa điểm và phương pháp đo đơn điểm – Chi tiết 2 hình bên dưới);
    • Thiết bị đo bụi gồm các thông số: hạt bụi có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 10 micromet – PM 10; hạt bụi mịn có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2.5 micromet – PM 2.5, tổng bụi – TSP;
    • Thiết bị đo các thông số khí tượng gồm các thông số nhiệt độ, độ ẩm không khí, tốc độ gió, hướng gió, bức xạ mặt trời, lượng mưa, …
  • Thiết bị thu thập và truyền dữ liệu (datalogger)
  • Nhà trạm và hệ thống phụ trợ (bao gồm: bình khí chuẩn, camera giám sát, thiết bị chống sét, thiết bị báo cháy báo khói, hệ thống phân phối khí, thiết bị điều hòa nhiệt độ, …)
  • Phần mềm giám sát dữ liệu tại chỗ và Sở TNMT tỉnh.

Phương pháp đo đa điểm

Phương pháp đo đơn điểm

Giải pháp liên quan

Hệ thống Quan trắc nước ngầm

+

Hệ thống Quan trắc nước thải tự động liên tục

+

Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục

+

Hệ thống quan trắc nước mặt

+

Phần mềm quản lý dữ liệu quan trắc

+

Hệ thống quan trắc thủy – hải văn

+