Thành Thiên tự hào trở thành đối tác cung cấp giải pháp của Siemens AG

Vừa qua, tại Hội nghị Đối tác năm 2022 của Ban Công Nghiệp Số Siemens Việt Nam, công ty Thành Thiên đã chính thức trở thành Đối tác Giải pháp của Siemens về Phân tích Quá trình. Chúng tôi tự hào là đối tác Giải pháp đầu tiên tại Việt Nam và thứ 50 trên thế giới của Siemens AG trong lĩnh vực này. Đây là một dấu mốc quan trọng chứng tỏ Thành Thiên hoàn toàn có đủ khả năng để triển khai các giải pháp phân tích tổng hợp trong lĩnh vực.